Generatie Y: werken om te leven

Gepubliceerd op 08-11-2016

In deze serie van blogposts neem ik vier verschillende generaties onder de loep en ben ik op zoek naar de drijfveren en kernwaarden van deze generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waar hebben of krijgen HR managers en Recruitment managers mee te maken? De babyboomers, generatie X, Y en Z. Wat zijn de kernwaarden van elke generatie, waarom hebben zij die en hoe uiten die zich op de werkvloer? In deze blog post deel 3: Generatie Y. Niet leven om te werken, maar werken om te leven.

Tijdens de vormingsjaren van de pubertijd zijn gebeurtenissen wereldwijd van grote invloed op een groep. Iedereen heeft zijn eigen mening, normen en waarden, maar bij een generatie zijn deze echter wel allemaal tegen de achtergrond van dezelfde tijdsgeest ontwikkeld. Precies die waarden vormen misschien wel de basis van cultuur. Zoals beschreven in deel 2 van deze serie Generatie X, is generatie X een van de eerste generaties geweest die moderne manieren van leven doorvoerde in de samenleving. Generatie X bracht vernieuwing ten opzichte van de Babyboomers. Zo kreeg ‘het nieuwe werken’ door de flexibiliteit van de X-ers steeds meer vorm. Generatie X bepaalt steeds meer zelf hoe, waar en wanneer je werkt. Ook past de X-er technologie toe in het bedrijfsleven. Generatie X zoekt voortdurend naar manieren hoe technologische ontwikkelingen ondersteuning biedt. Anders dan generatie Y zijn de X-ers niet opgegroeid met Facebook en WhatsApp, maar maakten zij dit snel eigen. Generatie X en de Pragmatische Generatie (1970-1980) krijgen nu te maken met een nieuwe generatie die de werkvloer betreedt. Een generatie die opgroeide met alle maatschappelijke veranderingen waar de vorige generatie ooit nog aan moesten wennen.

We hebben het natuurlijk over Generatie Y (1980-1994). Generatie Y, ofwel Generatie Einstein, Next, Digitaal, of De Millennials, is in veel opzichten een bijzondere generatie. De hoeveelheid bijnamen maakt de veelzijdigheid van Generatie Y duidelijk. Nooit eerder groeide een generatie op in zo’n andere wereld dan zijn of haar ouders. Zij groeien op in een wereld met (digitale) communicatie als sleutelwoord met 24/7 informatie tot hun beschikking. Wij schreven al eerder over de digitalisering binnen het bedrijfsleven. Je zou kunnen zeggen dat Generatie Y het op verschillende vlakken makkelijker heeft dan Generatie X en de Babyboomers. Aan de ene kant groeiden Y-ers op in een wereld van terrorisme en milieuproblemen. Aan de andere kant heeft de Y-er te maken met grote economische vooruitgang en ontwikkelingen. De grote maatschappelijke vooruitgang op verschillende vlakken in de samenleving zoals mondialisering zorgt ervoor dat zij zich soms grenzeloos wanen. Y-ers besteden hun vrije tijd dan ook anders dan de vorige generaties. De standaard van vroeger was niet langer vanzelfsprekend. De standaard van vroeger was niet langer vanzelfsprekend. ’Hoe lang mag ik buiten spelen’ veranderde langzaam in ‘hoelang mag ik op de computer’, naar ‘hoe lang mag ik op de iPad’?Daarnaast kregen Y-ers vaak op jonge leeftijd al een mobiele telefoon. Hiermee ontwikkelden zij hun eigen SMS-taal. Zij waren daardoor al op jonge leeftijd gewend om altijd online in contact te staan met hun vrienden.generation-y

Logischerwijs heeft ook de opvoeding die Generatie Y kreeg veel invloed op gehad op het grenzeloze gevoel van de Millennials. Naast dat zij zeer vrij zijn opgevoed kunnen zij ook rekenen op grote financiële en mentale steun van hun ouders. Zij zien hun ouders soms zelfs meer als vrienden dan als ouderen waar je gezag voor moet hebben. Voor een Y-er staat iedereen op gelijke voet. Vergeleken met de Babyboomers en Generatie X heeft een Y-er hierdoor niet alleen minder autoritair gezag voor hun ouders, maar ook in het bedrijfsleven is dit merkbaar. Dit heeft echter ook een positief effect op de communicatie tussen ouders en kind of werkgever en werknemer. Millennials doorbreken taboes en maken moeilijke onderwerpen makkelijker bespreekbaar. Bijzonder is het feit dat een Y-er er weinig moeite mee lijkt te hebben om hun leven te delen op social media. Het is de eerste generatie die haar hele leven op die manier aan de buitenwereld toont. Generatie Y gaat dus duidelijk anders om met privacy dan de vorige generaties. Y-ers hechten aan waarden als vrijheid, personal branding (via social media), authenticiteit, flexibiliteit en multitasken.

De manier waarop Y-ers technologie toepassen in hun leven heeft een grote invloed op het bedrijfsleven waar zij zich nu als starters profileren. Generatie Y wil zichzelf graag laten zien wie zij echt is en verwacht dezelfde transparantie van een werkgever. De Y-er is door middel van social media, al voor zij begon met werken, bezig met social networking en personal branding. Het is nu meer dan ooit belangrijk om te laten zien waar je voor staat in een wereld met eindeloos veel keuzes en mogelijkheden. Zoals beschreven in de vorige blog post over Generatie X kunnen de leiders van Generatie X slim gebruik maken van het grote netwerk en de manier van denken van de Y-er. Generatie Babyboom en X moeten wel oppassen voor het idee dat Millennials alleen online willen zijn en werken. Generatie Y vindt echt contact tussen mensen namelijk nog altijd belangrijk.

Generatie Y is gewend aan voortdurende veranderingen en is in staat snel te schakelen. Daarnaast zijn ze zeer kwaliteitsgericht. Een product of baan moet bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling of ervaring in het leven van de Millennial. Bedrijven zullen hierop in moeten spelen. Generatie Y streeft naar een groter doel en niet enkel naar een mooi salaris. Y-ers zijn geïnteresseerd in het waarom en de filosofie van een bedrijf. Geef als leider uw Y Generatie op de werkvloer een kader en laat ze mee bouwen aan iets moois. Generatie Y wil geen baas maar een coach die hen helpt verder te komen.

Daarnaast maakt Generatie Y nog veel meer gebruik van de mogelijkheden binnen het ‘nieuwe werken’ dan Generatie X. Zo deed PR-bureau Edelman ooit onderzoek naar Millennials. Hier valt sterk op dat de grenzen tussen en man en vrouw in generatie Y sterk vervaagd zijn. Het opnemen van een papadag is voor deze generatie volstrekt normaal. Generatie Y richt zich door hun grote vermogen om te multitasken. Werk en privé kunnen daardoor vaak door elkaar lopen. Het is hen niet vreemd om tijdens werk tegelijkertijd te WhatsAppen met vrienden, een e-mail te versturen en te reserveren voor een etentje die avond. Door alle apps en informatie levert dit enerzijds keuzestress op bij de Y-er. Anderzijds vervult dat het verlangen naar eigen controle en een gelukkig leven. De Y-er verwacht ruimte van zijn of haar werkgever om zelf invulling te geven aan de werkweek. Daarbij wordt generatie Y niet graag op haar vingers gekeken. Zij wil zelf doen en ontdekken wat wel of niet bij haar past. Deze generatie hecht niet aan zekerheid, maar heeft wel graag controle over wat zij doet.

Y-ers streven zo naar de perfecte balans tussen werk en privé. Persoonlijke ontwikkeling staat hierbij op nummer een. Een baan kan helpen om persoonlijk te groeien, maar is makkelijk vervangbaar voor de Y-er. Zo is job-hopping, het fenomeen waarbij men om de twee jaar van baan wisselt, steeds populairder. Door weinig overuren te maken en veel vrije tijd op te nemen kiezen zij ook voor zichzelf. Zoveel mogelijk ervaring opdoen is voor Millennials belangrijker dan loyaliteit. Die manier van denken is de afgelopen jaren steeds meer geïntegreerd in de hedendaagse bedrijfscultuur. Aan de andere kant kan de flexibiliteit van jongeren ook een reactie zijn op wat er op dit moment gaande is op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen soms op school al te horen dat er een grote kans bestaat dat ze weinig werk vinden binnen hun vakgebied. Zo worden jongeren die de arbeidsmarkt op gaan steeds meer gedwongen om zich binnen bepaalde beroepsgroepen als freelancer of ZZP-er te verkopen.De tijd dat iedereen een vast contract krijgt, lijkt definitief voorbij. De twintigers van nu gaan zeker niet bij de pakken neer zitten. Met een ongelofelijke drive specialiseren zij zich en bieden deze expertise bij meerdere bedrijven voor verschillende functies tegelijkertijd aan.

Generatie Babyboom en Generatie X moeten beseffen dat de millennials geen kinderen meer zijn, maar de arbeidsmarkt betreden met eigen normen en waarden. Een (vaste) baan is daarbij geen einddoel, maar fungeert als toevoeging op het levensgeluk. Onafhankelijkheid, flexibiliteit, multitasken, belang van persoonlijke ontwikkeling kenmerken de Y-er. Hierbij is het voor Generatie Y meer dan ooit belangrijk dat hun eigen cultuur matcht met die van hun werkgever. Zij willen de filosofie achter het bedrijf weten en voelen dat zij daar tussen passen. Zij sleutelen aan een nieuwe algemene bedrijfscultuur waarin multitaksen, flexibiliteit en technologie op nummer een staan.

Door ons aanbevolen artikelen