Generaties en hun kernwaarden: een terugblik

Gepubliceerd op 23-11-2016

In de afgelopen serie van blogposts nam ik vier verschillende generaties onder de loep en was ik op zoek naar de drijfveren en kernwaarden van generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Babyboomers (1940-1955), Generatie X (1955- 1970), Y (1985-2000) en Z (2000-2015) passeerden de revue in onze serie over generaties. Een korte terugblik op alle generaties en hun kernwaarden. 

De generaties die zich op de arbeidsmarkt bevinden en de aanstormende talenten op een rij.

Babyboomers – Senioren, loyaal, harde werkers, mentoren.
Generatie X – Leiders, flexibel, nuchter, zelfstandig, relativistisch, het nieuwe werken.
Generatie Y – Junioren, technologie, multitasken, het nieuwe werken 2.0, minder autoritair en loyaal.
Generatie Z – Kinderen, technologie en multitasken 2.0, (ecologisch) bewust zijn, korte online boodschappen.

Niet alle generaties bevinden zich op de werkvloer. Momenteel vindt er een generatiewisseling op de arbeidsmarkt plaats. Babyboomers verliezen hun leidende rol aan generatie X en generatie Y laat van zich horen in het bedrijfsleven. Als de Babyboomers de arbeidsmarkt verlaten ‘verliezen’ we een aantal mooie kernwaarden die generatie Babyboom op de arbeidsmarkt bracht. Zij staan voor vrijheid, zelfontplooiing en loyaliteit. Deze serie maakt duidelijk dat er soms een spanningsveld tussen generaties bestaat. Zo moeten, volgens generatie X, Babyboomers plaats maken voor jongere generaties. Waarden als loyaliteit en hiërarchie kennen nieuwere generaties als X, Y en Z enkel toe aan Babyboomers. Ook kunnen veel Babyboomers technologische ontwikkelingen niet goed bijhouden, al laten zij zich wel digitaal bijscholen. Dit digitaal bij willen blijven is typerend voor de Babyboomers. Al zijn ze zijn soms veranderingsmoe, toch staan Babyboomers met hun vrijheid, drive en loyaliteit nog altijd midden in het leven. Het is daarom belangrijk om, naast hun leidende positie, hun waardevolle informatie en ervaring ook over te dragen aan generaties X en Y.infograph

De komst van generatie X bracht veel teweeg op de arbeidsmarkt. Waarden als nuchterheid, flexibiliteit en gedrevenheid kenmerken de X-er. Generatie X werkt als leiders samen op de werkvloer met de Pragmatische Generatie . De 30’ers en 40’ers van nu bekleden de middenposities in het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven veranderde langzaam door het ontstaan van het nieuwe werken. Een X-er wil, anders dan de Babyboomer, flexibeler en minder hiërarchisch werken. Het idee is om zelf te bepalen waar en hoe lang je werkt. Eigen keuzes maken dus. Generatie X is met haar kennis en ervaring van absoluut belang binnen het bedrijfsleven. De leiders van nu moeten wel meegaan met de gedachtegang van generatie Y. Dit houdt in dat generatie X digitaal bij moet blijven en gebruik moet maken van het grote online netwerk van de Pragmatische Generatie en Generatie Y.

Generatie X en de Pragmatische generatie zijn nu aan zet. Zij pakken het dus heel anders aan dan de Babyboomers. Echter staan de nieuwe (digitale) generaties al klaar om het bedrijfsleven in te rollen. Nu komen we aan bij de twee jongste generaties Y en Z. Y-ers, ook wel Millennials genoemd, streven naar de perfecte balans tussen werk en privé. Onafhankelijkheid, flexibiliteit, multitasken, belang van persoonlijke ontwikkeling kenmerken de Y-er. Persoonlijke ontwikkeling staat hierbij op nummer een. Een baan kan helpen om persoonlijk te groeien, maar is makkelijk vervangbaar. Zoveel mogelijk ervaring opdoen is voor Millennials vanaf 2000 belangrijker dan loyaliteit. Die manier van denken is de afgelopen jaren steeds meer geïntegreerd in de hedendaagse bedrijfscultuur. Met een ongelofelijke drive specialiseren zij zich en bieden Y-ers hun expertise bij meerdere bedrijven voor verschillende functies tegelijkertijd aan. Het wordt steeds normaler verschillende banen te hebben of te Facebooken onder werktijd. Werk en privé versmelten.

Daarnaast is de bedrijfscultuur meer dan ooit belangrijk voor Generatie Y en in de toekomst ook voor Z. Hun eigen cultuur moet matchen met die van een werkgever. De nieuwe generaties willen de filosofie van een bedrijf weten en zich daarmee verbonden voelen. Met name technologie is een belangrijk aspect in het leven van Generatie Z. De Pragmatische Generatie, X en Y hebben technologie als het ware geadopteerd, maar Generatie Z groeit ermee op. Een Z’er gebruikt razendsnelle media als Snapchat, Instagram en YouTube. Deze digitalisering voert zich niet alleen door in de eigen cultuur, ook in de manier waarop een Z-er straks de arbeidsmarkt betreedt. Zij sleutelen aan een nieuwe algemene bedrijfscultuur waarin multitasken, flexibiliteit en technologie op nummer een staan.

Deze serie maakt duidelijk dat alle generaties andere waarden en drijfveren brengen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Logischerwijs is de arbeidsmarkt daarom altijd in beweging en op zoek naar vernieuwing. Zeker als Generatie Y en Z aan zet zijn is de arbeidsmarkt straks niet meer wat het ooit was. Generatie X doet aardig mee met het Nieuwe Werken en de digitale integratie binnen het bedrijfsleven, maar de verwachting is dat Y en Z dit volledig door zullen voeren.

Benieuwd naar de toekomst van de arbeidsmarkt en de veranderende werkcultuur? Hierover lees je binnenkort meer op onze CompanyMatch blog!

Door ons aanbevolen artikelen