Leadership and Corporate Culture – Whitepaper

Gepubliceerd op 01-01-2019

Digitalisering, automatisering en een verschuiving van generaties – deze en andere mondiale krachten veranderen momenteel de wereld van werk zoals wij die kennen. De nieuwe positie van leiderschap in de bedrijfscultuur zal in dit proces een essentiële rol spelen. CompanyMatch heeft daarom een nieuwe whitepaper over dit onderwerp gepubliceerd waarin deze kwestie diepgaand wordt onderzocht. Download nu onze whitepaper!

Deze whitepaper richt zich op de huidige staat van leiderschap, de toekomst ervan en hoe deze verband houdt met bedrijfscultuur. Het bespreekt ook de methoden die nodig zijn om een doelgerichte leiderschapsstijl te integreren. Deze informatie en analyse zijn gebaseerd op huidige wetenschappelijke studies en intern CompanyMatch-onderzoek.

De huidige staat van leiderschap

Elk aspect van leiderschap – van strategie en beoordeling tot leiderschapsontwikkeling en programma-evaluatie – moet zich aan huidige veranderingen en innovaties aanpassen. Bovendien zet een groeiend tekort aan leiders in de samenleving, of een gebrek aan vertrouwen in hen, extra druk op organisaties over de hele wereld.

Maatschappelijk leiderschapstekort

Over de hele wereld vertrouwen mensen meer op bedrijven dan op de overheid. De maatschappij vindt dat overheden steeds meer gepolariseerd en minder effectief zijn in het aanpakken van sociale uitdagingen. Mensen wenden zich tot bedrijven om dringende problemen zoals inkomensongelijkheid, gezondheidszorg, diversiteit en cyberveiligheid op te lossen. Uit de Edelman Trust Barometer 2018 blijkt dat slechts 43 procent van de mensen wereldwijd in de overheid gelooft om “te doen wat goed is” – 52 procent vertrouwt erop dat bedrijven dit doen. Kortom, van organisaties wordt verwacht dat ze een betere wereld creëren.

Die verwachtingen zetten veel druk op bedrijven en hun MVO-strategieën. Het biedt echter ook kansen: organisaties die actief met mensen omgaan en aantonen dat ze betrouwbaar zijn, kunnen een sterke reputatie opbouwen, waardevolle partnerschappen opzetten en traditionele openbare beleidsmechanismen beïnvloeden. Dit heeft niet alleen invloed op de externe activiteiten van een bedrijf, maar ook op zijn Employer Brand, een cruciaal element om toptalent aan te trekken, aan te nemen en te behouden. 69% van de deelnemers aan een Allegis Group Services Study (2014) zou geen baan accepteren bij een bedrijf met een slechte reputatie. Dit demonstreert het belang van een gerenommeerd werkgeversmerk en de communicatie met kandidaten. Toekomstige leiders moeten daarom niet alleen omgaan met externe en sociale verwachtingen, maar ook goed letten op interne hiaten en eisen. Maar hoe kunnen zij dit het beste aanpakken?

True leadership lies in guiding others to success – in ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well. – Bill Owens

Het belang van leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s liggen ten grondslag aan zowel hoog engagement als optimale prestaties. Wil leiderschap effectief zijn, dan moet het op een solide basis worden gebouwd. Bovendien hebben leiders specifieke vaardigheden en attributen nodig om de doelen van een bedrijf effectief te kunnen bereiken. Deze eigenschappen omvatten bijvoorbeeld

  • empathie
  • uitstekende communicatievaardigheden
  • teambuilding-vaardigheden
  • kritische denkvaardigheden

Niemand wordt met al die vaardigheden geboren, men ontwikkelt ze in de loop van de tijd. Het is belangrijk om te begrijpen dat leiderschapsvaardigheden in elke carrièrefase van een werknemer aangeleerd en verder verbeterd kunnen worden. Organisaties moeten daarom hun leiderschapsontwikkelingsprogramma’s verder verbeteren om leiders succesvol te kunnen identificeren, te beoordelen en op te leiden, vooral met betrekking tot millennials.

culture-and-leadership-white-paper

Leiderschap van morgen

Het zakelijke landschap wordt steeds competitiever, de strijd om talent gaat door en digitalisering zet veel gebieden op z’n kop. Dit zorgt ervoor dat organisaties teamgerichter, netwerkender en flexibeler moeten zijn. Alleen dan kan men zich effectief aanpassen aan de onvermijdelijke veranderingen. De huidige trend laat ons zien dat we van een piramidevormige leiderschapsstijl afstappen en naar een plattere, op cultuur gebaseerde aanpak gaan. Een doelgerichte leiderschapsstijl en organisatorische behendigheid zijn sleutelelementen voor een duurzame organisatie.

The leaders that we respect, the leaders that are considered to be role models, are servant leaders. They are collaborative leaders. They are purposeful leaders. – Josh Bersin

Doelstellende leiderschapstijl

In de afgelopen tien jaar begonnen zogenaamde “Purposeful Organisations” het werkveld te betreden en deze opnieuw te definiëren. Over het algemeen bestaat het concept van doelgericht leiderschap uit drie onderdelen die sterk met elkaar in verband staan:

  • een sterk moreel zelf
  • een visie voor zijn of haar team
  • de inzet van stakeholders

Een doelgerichte leider moet sterke persoonlijke morele waarden hebben die aansluiten bij de visie en missie van een organisatie. Alleen als een leider in de morele en ethische verplichtingen van een bedrijf gelooft, kan hij of zij deze effectief met werknemers communiceren. Dit creëert een gemeenschappelijk doel dat het team samen zal willen bereiken. Een dergelijke missiegedreven aanpak is zeker de moeite waard: studies hebben aangetoond dat ‘missiegedreven’ bedrijven een 30% hoger innovatieniveau en een 40% hoger retentieniveau hebben, en daarnaast de neiging hebben om de eerste of tweede plaats in hun marktsegment te behalen (Deloitte, 2015).

Maar hoe kunnen we een doelgerichte leiderschapsstijl vertalen naar het echte leven? En welke rol speelt organisatorische behendigheid binnen dit proces? De antwoorden zijn te vinden in deze whitepaper!

companymatch-cultural-fit
Culture fit as a competitive advantage.

Bedrijfscultuur & leiderschap

Door medewerkers een gevoel van doelgerichtheid en verbondenheid te bieden, kunnen de productiviteit en prestaties van een organisatie worden verbeterd. Voornamelijk door het opzetten van een sterke, positieve bedrijfscultuur. Dit is vergelijkbaar met een slechte culturele fit van de kant van een werknemer: zelfs de meest capabele leiders zullen falen als hun persoonlijke waarden en gedragingen niet overeenkomen met die van hun organisatie.

The only thing of real importance that leaders do is to create and manage culture. If you do not manage culture, it manages you, and you may not even be aware of the extent to which this is happening. – Edgar Schein

Er zijn echter twee denkrichtingen als het gaat om de relatie tussen bedrijfscultuur en leiderschap. Meer hierover in onze whitepaper.

Culturele fit als concurrentievoordeel

Een sterke cultuur is een duidelijk concurrentievoordeel – niet alleen op het gebied van verkoop en het genereren van inkomsten, maar ook op het gebied van talentwerving. Volgens een Deloitte-onderzoek vindt 94% van de leidinggevenden en 88% van de werknemers dat een aparte workplace culture belangrijk is voor het succes van een bedrijf. Dit heeft ook invloed op de manier waarop we werven: voor kandidaten is het relevanter dat hun waarden, overtuigingen en persoonlijkheden overeenkomen met die van het bedrijf dan traditionele factoren zoals beloning en prestaties voldoen aan hun verwachtingen.

De Culture Fit van leiders is net zo essentieel. Een recent Gallup-rapport (2016) over engagement op de werkvloer laat zien, dat werknemers die worden begeleid door zeer betrokken managers 59% meer kans hebben om betrokken te zijn, dan medewerkers met niet betrokken managers. In hetzelfde rapport wordt echter ook benadrukt dat momenteel slechts 35% van de managers betrokken is, 51% helemaal niet en maar 14% actief betrokken is. Deze houding heeft directe gevolgen voor de betrokkenheid van medewerkers en vermindert de productiviteit en prestaties van een organisatie. Hoe kan dit probleem worden opgelost?

De volledige whitepaper ‘Bedrijfscultuur & leiderschap’ met verdere interessante inzichten is gratis te downloaden. Vul hiervoor het formulier op deze pagina in.

Door ons aanbevolen artikelen