Waarom het tegenspreken van je leidinggevende kosten bespaart

Gepubliceerd op 20-12-2016

Denk aan een collega met een gebrek aan motivatie. Elke dag stoor jij je een beetje meer aan zijn of haar houding. Natuurlijk zeg je daar wat van, toch? Volgens onderzoek van Harvard denken de meeste mensen dat ze zich uitspreken bij een negatieve situatie op de werkvloer, maar doen zij dit in de praktijk niet. Dat is niet alleen schadelijk voor de productiviteit, het zorgt ook voor onnodig hoge kosten. Zo klaagt een gemiddelde werknemer hierdoor zeven dagen per jaar en lopen de geschatte kosten van een ‘Silence Culture’ op naar bijna 600.000 euro per bedrijf.

Uit onderzoek van Institute for Public Relations (IPR) blijkt dat 85% van de organisaties te maken heeft met Corporate Silence. In deze cultuur worden frustraties, gedachten of feedback niet voldoende uitgesproken. Werknemers of zelfs leidinggevende hebben het gevoel dat bepaalde onderwerpen taboe zijn of dat hun mening niet gewaardeerd wordt. Harvard toont met de studie aan dat defensieve stilte, waar het vooral gaat om de angst iets niet te durven zeggen, bij vrijwel iedereen binnen een bedrijf in meer of mindere mate voorkomt.

De gevolgen van een Silence Culture
Het niet durven aangaan van een moeilijk gesprek veroorzaakt minder betrokkenheid bij werknemers, verslechtert relaties en leidt uiteindelijk tot een ongezonde bedrijfscultuur. In het onderzoek van Harvard komt naar voren dat 78%  van de respondenten over hun werk klaagt tegen anderen, 66% onnodig werk verricht en reageert 53% boos op situaties. Dit komt logischerwijs niet ten goede aan de kwaliteit en productiviteit van een bedrijf.

Harvard komt met vier aspecten binnen Silence Culture die een bedrijf het meest kosten. Door middel van een survey werden meer dan duizend werknemers én werkgevers gevraagd naar een vervelende situatie op het werk die zij niet uit durfden te spreken. Daarna gaven zij aan op welke manier dit schadelijk is geweest voor het bedrijf.

1 Elkaar te weinig professioneel aanspreken
Het blijkt dat veel mensen hun collega’s niet aan durven te spreken op hun gedrag. Dit gedrag omvat roddelen of pesten, slecht werk afleveren en geen feedback durven geven. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van een eindproduct en zorgt voor hoge kosten.

2 Strategische misstappen
Als tweede komt trategische misstappen. Dit gebeurt wanneer opgemerkte fouten binnen voorstellen en procedures niet worden aangekaart. Ook het negeren van zorgen bij werknemers zorgt ervoor dat zij zich minder uitspreken. Hierdoor voorkomt men geen fouten en voelen werknemers zich niet serieus genoeg genomen.

3 De ‘baas’ niet durven tegenspreken
Het niet openlijk durven bespreken als iemand met een leidinggevende positie een fout maakt of werknemers teveel druk oplegt. Werknemers raken overwerkt of ontevreden over hun baan.

4 Gebrek aan duidelijkheid
Leidinggevenden kunnen werknemers niet genoeg duidelijkheid geven over hun rol, verantwoordelijkheden en deadlines. Hierdoor raken werknemers onzeker en ontevreden over hun positie binnen het bedrijf.

Creëer een gezonde bedrijfscultuur
Het verbeteren begint bij de leiders zelf. Door zelf het goede voorbeeld te geven, creëren zij een cultuur waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om hun mening te delen. Daarnaast zijn er een aantal tactieken die je in kan zetten om zelf bij te dragen aan het doorbreken van een Silence Culture. Zo moet je je, volgens het onderzoek, eerst uitspreken over een vervelende situatie op de werkvloer voordat je aan de risico’s denkt. Ook is het handig persoonlijke emoties meer onder controle te houden. Irritatie en boosheid beïnvloeden een gesprek nadelig en zorgen ervoor dat een moeilijk gesprek niet écht uitgesproken is. Een andere truc is om mensen letterlijk uit te nodigen voor een gesprek. Creëer ruimte voor een scherpe dialoog en moedig die andere persoon zelf aan het oneens met jou te zijn. Alleen zo ontstaat er een gelijkwaardige en veilige cultuur, waarin fouten kunnen worden gemaakt maar ook worden voorkomen.

Door ons aanbevolen artikelen